Ταυτότητα

Ιστοσελίδα: www.daisy.gr
 
 
Συντακτική Ομάδα:
  • Γιώργος Μουλάς
  • Χρήστος Κωνσταντίνου
  • Ελένη Παντζή (Συνταγές)
  • Μαρία Ντενίζ Διαμαντή (Αστρολογία)
  • Μαρία Κωνσταντίνου (Αστρολογία)

Επωνυμία επιχείρησης

Ιστοσελίδα:www.daisy.gr

Παπαϊωάννου Μαργαρίτα