Απαγωγή

«Σιωπηλός δρόμος»: Η αρχή του τέλους για την απαγωγή

Στο τέλος του δρόμου, εκεί όπου δεν υπάρχουν πια σιωπές, βρίσκεται η αλήθεια. Η αντίστροφη μέτρηση για τους ήρωες...