Επιδότηση

Κλείδωσε το «Voucher 200 ευρώ» για αγορά υπολογιστή – Οι δικαιούχοι

25.000 οικογένειες περίπου αναμένεται να ωφεληθούν από το πρόγραμμα στήριξης 560.000 μαθητών και φοιτητών μέσω επιδότησης για την αγορά...