Ευρώ

Ο δρόμος για το ψηφιακό ευρώ – Τι να αναμένουμε;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διερευνά τις προοπτικές έκδοσης του ψηφιακού ευρώ. Οι κάρτες αποτελούν κομμάτι των καθημερινών...