Άδεια πατρότητας – άδεια μητρότητας – οι νέες αλλαγές

Άδεια πατρότητας δέκα ημερών και όχι δύο ημερών που ίσχυε μέχρι σήμερα και ειδική άδεια πατρότητας δύο μηνών θα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας.

Advertisement

Σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική οδηγία, η χώρα μας θα πρέπει να εντάξει άδεια πατρότητας μέχρι την 1η Ιουλίου του 2021. Θα προβλέπεται άδεια για τους πατέρες, μόλις γεννιέται το παιδί, δέκα ημερών αντί για δύο που δίνεται σήμερα και ειδική άδεια προστασίας της πατρότητας δύο μηνών μέχρι το παιδί να πάει 6 χρόνων. Πρόκειται για την αντίστοιχη ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, η οποία είναι 6 μηνών.

Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει την ισότητα των φύλων όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), διευκολύνοντας την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι γονείς.

Advertisement

Η άδεια μητρότητας χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας(τοκετού-λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας , εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών.

Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου δηλαδή την 3-4-2008 βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού- λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

Advertisement

Διαβάστε επίσης

Advertisement